Bra att veta

Anmäl direkt via kursprogrammet här på portalen.

Anmälningstiden för det nya läsårets kurser börjar måndag 21.8.2023 kl. 8.00.

Programhäftet för höstterminen 2023 delas ut till alla hushåll i Pedersöre 17.8. Programmet kan också hämta på nejdens bibliotek.

     Anmäl dig

 • Per telefon till nr (06) 7850 275, (06) 7850 274, 050-5622 385 eller 044-3512 758.
 • Anmälningar via e-post beaktas ej.
 • Det är obligatorisk förhandsanmälan till alla kurser.

När du anmäler dig förbinder du dig samtidigt att betala kursavgiften. Observera även att din anmälan är personlig och inte kan överflyttas på någon annan familjemedlem eller annan person. Kursavgiften omnämns vid kursen i fråga och betalas med faktura som postas hem till kursdeltagaren. I fall servering ingår i deltagaravgiften för föreläsningen/kursen bör du meddela vid anmälan ifall du behöver specialdiet (glutenfritt, laktosfritt, osv).

Anmäl dig inom utsatt tid - ofta är deltagarplatserna begränsade. Om inget sista anmälningsdatum nämns i samband med kursinformationen går anmälningstiden ut en vecka före kursstart. Då besluts om kursen startar eller ej. Till kurser som startar kan man oftast anmäla sig också senare.

Till de anmälda sänds inte någon annan information om kurserna eller om läromedel före kursens början. Institutet tar kontakt endast om det sker förändringar i kursinformationen eller om du p.g.a. annulleringar har erhållit studieplats.

Annullering

Om du trots allt inte kan delta i en kurs som du anmält dig till är det ytterst viktigt att du annullerar din anmälan. Det är speciellt viktigt att i tid annullera anmälan till en kurs med begränsat deltagarantal, eftersom det ofta finns någon annan intresserad som står i kö för kursplats.  Du skall göra din annullering till kansliet  (EJ till kursledaren).

 • Kortkurser (kortare än 10 veckor) kan annulleras utan avgift om du meddelar kansliet senast 5 arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet, även om du inte går kursen.
 • Helterminskurser (10 veckor eller längre): Första tillfället, i en för dig ny kurs, kan räknas som en ”pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet (inte till läraren) före det andra kurstillfället, för att kursavgift inte skall debiteras. I annan fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

  Om du har ett användarkonto kan du också själv annullera din kursanmälan via nätet ända till 5 dagar före kursstart.

Kultursedlar och motionssedlar

Kursavgiften omnämns vid kursen i fråga och betalas med faktura som postas hem till kursdeltagaren. Kursavgiften faktureras terminsvis. Kursavgifter kan även betalas med s.k. kultursedlar och motionssedlar i pappersform eller elektroniska.

 • Papperssedlar ges åt läraren senast vid tredje kurstillfället. Därefter tas sedlarna inte längre emot. Sedlarna skall täcka hela kursavgiften.
 • Elektroniska sedlar (ePassi, Tyky-On line, Edenred och Smartum-On line):
  Du kan även betala våra kursavgifter med ePassi. Du hittar oss där på din inloggning och kan betala din kurs eller föreläsning.
  Så här gör du: Logga in på ePassis hemsida och klicka på on-linebetalningar. Sök upp Pedersöre Medborgarinstitut–motion/Pedersöre kommun i leverantörsfältet.
  Sedan kommer du till betalningssidan där du fyller i avgiften på den kurs du vill betala, kursens namn/kursens nummer och din e-postadress.
  Gör din on-linebetalning senast vid tredje kurstillfället, efter vilket kursen oftast faktureras. Detta gäller även Tyky-On line, Edenred och Smartum-On line. Instruktioner för betalning med dessa fås av din egen arbetsgivare. 
  MI:s fakturering sköts av Susanne Back, tel. 06- 7850 117. Mera upplysningar får du från din arbetsgivare eller sidan E-Passi

För arbetslösa

Arbetslösa pedersörebor har rätt att avgiftsfritt delta i två kurser per kalenderår under förutsättning av deltagaravgiften per kurs inte överstiger 25 €. Överstigande del betalar den arbetslöse själv. Arbetslöshetsintyg från TE-byrån bör inlämnas till MI vid varje ny termin i samband med kursanmälan. Du kan skriva ut intyg på https://asiointi.mol.fi/omaasiointi.  Avgiftsfriheten gäller ej kurser inom PersonalUtbildningsCentralen eller sommaruni.