Annulleringar

Om du trots allt inte kan delta i en kurs som du anmält dig till är det ytterst viktigt att du annullerar din anmälan.
Det är speciellt viktigt att i tid annullera anmälan till en kurs med begränsat deltagarantal, eftersom det ofta finns någon annan intresserad som står i kö för kursplats.  

Du skall göra din annullering till kansliet tel. 06-7850 275  (EJ till kursledaren).

  • Kortkurser (kortare än 10 veckor) kan annulleras utan avgift om du meddelar kansliet senast 3 arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet, även om du inte går kursen.
  • Helterminskurser (10 veckor eller längre): Första tillfället, i en för dig ny kurs, kan räknas som en ”pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet (inte till läraren) före det andra kurstillfället, för att kursavgift inte skall debiteras. I annan fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

    Om du har ett användarkonto kan du också själv annullera din kursanmälan via nätet ända till 5 dagar före kursstart.