Avgifter och betalning

Kursavgiften omnämns vid kursen i fråga och betalas med faktura som postas hem till kursdeltagaren.

Kursavgifter kan även betalas med s.k. kultursedlar och motionssedlar (i pappersform eller elektroniska) såsom Tyky, Smartum, ePassi och Edenred. Sedlarna i pappersform ges åt läraren senast vid tredje kurstillfället. Därefter tas inte sedlarna emot. Sedlarna skall täcka hela kursavgiften. Vid föreläsningar skall sedlarna inlämnas till MI-personalen vid föreläsningstillfället.
Fakturerad kursavgift krediteras inte ifall sedlarna inlämnats för sent.
Betalning gjord med elektroniska sedlar återbetalas inte.
Betalningen måste täcka hela kursavgiften (gäller både betalning med elektroniska och papperssedlar).

Elektronisk betalning med E-PASSI, TYKY ON-LINE, EDENRED OCH SMARTUM ON-LINE
Du kan även betala våra kursavgifter med ePassi. Du hittar oss där på din inloggning och kan där betala din kurs eller föreläsning.
Så här gör du: Logga in på ePassis hemsida eller via ePassi-appen och klicka på on-linebetalningar.
Sök upp Pedersöre Medborgarinstitut–motion/Pedersöre kommun i leverantörsfältet.
Sedan kommer du till betalningssidan där du fyller i avgiften på den kurs du vill betala, kursens namn/kursens nummer och din e-postadress.
Gör din on-linebetalning senast vid tredje kurstillfället, efter vilket kursen oftast faktureras.
Detta gäller även Tyky-On line, Edenred och Smartum-On line.

MI:s fakturering sköts av Susanne Back, tel. 06-7850 117, som också ger upplysningar om saken.
Kolla dock i första hand med din arbetsgivare hur du skall gå tillväga när du använder den elektroniska betalningsform ni har.

Ett kurstillfälle kan av olika orsaker utebli under terminen och inte tas igen. Detta ändrar inte på kursavgiften.
Ifall ett flertal kurstillfällen uteblir omräknas kursavgiften. En grundavgift på 10 € faktureras dock alltid.

Vi strävar efter att ordna distansundervisning om vanlig närundervisning inte kan ordnas.
Ersätts närundervisningstillfällena med distansundervisning under motsvarande antal tillfällen så räknas kursen som fullgjord från medborgarinstitutets sida och den angivna kursavgiften kommer att faktureras.
Meddela genast till kansliet om du INTE vill delta i distansundervisningen.

Arbetslösa pedersörebor har rätt att avgiftsfritt delta i två kurser per kalenderår under förutsättning att deltagaravgiften per kurs inte överstiger 25 €. Den överstigande delen betalar den arbetslöse själv.

Arbetslöshetsintyg från TE-byrån bör inlämnas till MI i samband med kursanmälan vid varje ny termin.
Intyget kan också lämnas till läraren vid kursens första tillfälle för terminen. Fakturerad kursavgift krediteras ej. 

Arbetslöshetsförmånen gäller inte kurser inom Öppna Universitetet, Vasa sommaruni eller Personalutbildningscentralen.