Annulleringar

Anmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs som du anmält dig till är det ytterst viktigt att du annullerar din anmälan. Observera även att din anmälan är personlig och inte kan överflyttas på någon annan familjemedlem eller annan person.
Det är speciellt viktigt att i tid annullera anmälan till en kurs med begränsat deltagarantal, eftersom det ofta finns någon annan intresserad som står i kö för kursplats.  

Du skall göra din annullering till kansliet tel. 06-7850 275  (EJ till kursledaren).

  • Kortkurser (kortare än 10 veckor) kan annulleras utan avgift om du meddelar kansliet senast 5 arbetsdagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet, även om du inte går kursen.

  • Helterminskurser (10 veckor eller längre): Första tillfället, i en för dig ny kurs, kan räknas som en ”pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet (inte till läraren) före det andra kurstillfället, för att kursavgift inte skall debiteras. I annan fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

    Om du har ett användarkonto kan du också själv annullera din kursanmälan via nätet ända till 5 dagar före kursstart.

    Ifall du anmält dig både till höstterminen och vårterminen av kursen, men annullerar ditt deltagande på hösten bör du komma i håg att även annullera vårens kursanmälning.