Personal och kontaktuppgifter

Institutets kansli finns i Kulturhuset Ax (huvudbibliotekets tillbyggnad),
mittemot kommungården i Bennäs. Ingång från Mjölvägen.
Adress: Mjölvägen 1, 68910  BENNÄS.
Tel. (06) 7850 275. Ingen kanslitid på fredagar. Växel (06) 7850 111.

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Öppet:
Måndag kl. 8 - 17
Tisdag - torsdag kl. 8 - 16
Fredag kl. 8 - 15

Sommartid 1.6 - 31.8:
Måndag - fredag kl. 8 - 15.
Stängt i juli. 

Rektor:
Pia Boström
tel. (06) 7850 274 
050-5963 411

 

 pia

Kurssekreterare:
Majlen Rajby
tel. (06) 7850 275

 Majlen farg

Musiklärare:
Mikael Björklund
tel. 044-3512 758

 Mikael farg

Textillärare:
Marie-Louise Thylin
tel. 050-5622 385


 Marie Louise farg