SMS

Vi sänder ofta ut meddelande per sms till våra kursdeltagare.
Därför är det extra viktigt att du har uppgett rätt mobilnummer i samband med din anmälan.

Om du får ett sms vars avsändare är PEDERSOREMI, så är det ett automatiskt meddelande som det INTE går att svara på, inte heller att ringa upp numret. 

Ring istället tel. (06) 7850 275, (06) 7850 274 eller sänd e-post till mi@pedersore.fi