Tillgänglighetsutlåtande

 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://mi.pedersore.fi/ och har upprättats / uppdaterats 02.12.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är och åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten. Vårt mål är att erbjuda användarna tillgängliga webbtjänster.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst eller har du förbättringsförslag? Ta kontakt och beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

E-post: mi@pedersore.fi

Telefon: 06-7850274

 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

https://www.tillganglighetskrav.fi/