Om Pedersöre MI

Vår verksamhetsidé

Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning och utveckling i Pedersöre
kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommun-
invånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna, såväl som till barn och
unga samt pensionärer. Kursutbudet är varierat för att erbjuda möjlighet till en
meningsfull, utvecklande fritidssysselsättning åt så stor del av befolkningen som
möjligt.

Du kan läsa mer om vår policy här.Pedersöre MI:s policy