NYTESTAMENTLIG GREKISKA

Lediga platser

Ja

Kursavgift

21,00 €

Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Och under den romerska kejsartiden var grekiskan bildningens språk i hela Romarriket, det dominerande språket i östra rikshalvan och dessutom ett viktigt lingua franca. Innan latinet etablerade sig som den romerska kyrkans språk var det grekiskan som förenade de kristna i allt församlingsliv, inte minst i den mångkulturella metropolen Rom. Av denna anledning är evangelierna och de andra skrifterna i Nya Testamentet skrivna på grekiska. 

Grekiskan, även i sin förenklade standardform koine, är ett svårt språk som man inte kan lära sig ingående på några veckor, men kursen ger dig goda insikter i hur den skrivs, uttalas och fungerar. Du lär dig vokabulär och morfologi (ord och ordböjning) samt grunderna i syntaxen (hur ord fogas till meningar) och får uppleva hur texter som inledningsvis ser svåra ut öppnar sig och blir fullt förståeliga. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av Bibeln och kristendomens ursprung och tidiga historia. Observera att kursen går online via Zoom.

Lediga platser

På plats: Nej
Online: Ja

Kurskod

129902

Kursavgift

21,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Kaj Sandberg

Tidpunkt

29.09.2021 - 08.12.2021

Onsdag 18:30-20:00

Lektioner: 20  (10 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Online - Online