NYTESTAMENTLIG GREKISKA

Free spots

Yes

Price

21,00 €

Med Alexander den stores erövringar blev grekiskan ett världsspråk. Och under den romerska kejsartiden var grekiskan bildningens språk i hela Romarriket, det dominerande språket i östra rikshalvan och dessutom ett viktigt lingua franca. Innan latinet etablerade sig som den romerska kyrkans språk var det grekiskan som förenade de kristna i allt församlingsliv, inte minst i den mångkulturella metropolen Rom. Av denna anledning är evangelierna och de andra skrifterna i Nya Testamentet skrivna på grekiska. 

Grekiskan, även i sin förenklade standardform koine, är ett svårt språk som man inte kan lära sig ingående på några veckor, men kursen ger dig goda insikter i hur den skrivs, uttalas och fungerar. Du lär dig vokabulär och morfologi (ord och ordböjning) samt grunderna i syntaxen (hur ord fogas till meningar) och får uppleva hur texter som inledningsvis ser svåra ut öppnar sig och blir fullt förståeliga. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av Bibeln och kristendomens ursprung och tidiga historia. Observera att kursen går online via Zoom.

Free spots

At place: No
Online: Yes

Course code

129902

Price

21,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Kaj Sandberg

Dates

29.09.2021 - 08.12.2021

Wednesday 18:30-20:00

Lessons: 20  (10 times)

Show all dates

Location

Online - Online