Grundkurs i italienska (online)

Lediga platser

Ja

Kursavgift

25,00 €

Italienskan, som liksom andra romanska språk utvecklats ur romarnas latin (i synnerhet talspråksvarianten vulgärlatinet), är ett vackert språk med en intressant kulturhistoria. Redan alla lånord i andra språk ger en fingervisning om italienskans betydelse för europeisk kultur och för alla möjliga samhällsföreteelser i vår världsdel. Kursen ger dig insikter i allt detta, förmåga att förstå talad och skriven italienska samt färdigheter att använda språket skriftligt och muntligt. Ambitionen är att nå en språklig nivå som möjliggör riktiga diskussioner om enklare ämnen.

Beställ boken Adesso sì 1 Kursbok av Marta Gallicchio-Bornebusch, Kerstin B. Rydén (ISBN 9789147082919) ex. hos Adlibris Finland. 

https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/adesso-si-1-kursbok-9789147082919

 

 

Lediga platser

Ja

Kurskod

120801

Kursavgift

25,00 €

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

13.09.2022 - 29.11.2022