DIGITALT LÄRANDE OCH UNDERVISNING INOM FRIA BILDNINGEN - KURS 3

Lediga platser

Nej

Kursavgift

Ingen avgift / Ingen avgift

Denna kurs utgör den tredje och sista av tre kurser som erbjuds som fortbildning för lärare inom fria bildningen.

Kursens innehåll:

- Hitta användbart material online - inte skapa hjulet om igen

- Tips på tjänster som ger dig bilder, ljud, animeringar, videon som du får använda i undervisning samt övningar eller spel

- Exempel på hur man använder dessa när man jobbar online.

Kursen går online det datum och den tidpunkt som fastställts för kursen  11.3.2021, kl. 18-20. Du kan vid dessa tillfällen föra en dialog med kursläraren i samband med lektionen. För att så många som möjligt skall ha möjlighet att ta del av undervisningen kommer lektionen att bandas och finns tillgänglig för dem som anmält sig till kursen 30 dagar efter lektionstillfället. Om du tittar på de bandade tillfällena är det inte möjligt att diskutera med kursläraren. 

Som timlärare i Pedersöre medborgarinstitut är kursen avgiftsfri för dig. Om du är timlärare i något annat av nejdens medborgar- eller arbetarinstitut hör med ditt eget institut om de står för kostnaden för kursen.

Kurslärare är Johanna Björkell, hon är ämneslärare och IT-pedagog. Johanna brinner för att hjälpa lärare att känna sig mer lediga med it och media. 

Anmäl till det här kurstillfället senast onsdag 3.3.2021.

Lediga platser

På plats: Nej
Online: Nej

Kurskod

210103

Kursavgift

På plats: Ingen avgift
Online: Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Johanna Björkell

Tidpunkt

11.03.2021 - 11.03.2021

Torsdag 18:00-20:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Distanskurs - Distanskurs
Distanskurs