DIGITALT LÄRANDE OCH UNDERVISNING INOM FRIA BILDNINGEN - KURS 2

Lediga platser

Nej

Kursavgift

Ingen avgift / Ingen avgift

BYGGSTENAR LIVE utgör den andra av tre kurser som erbjuds som fortbildning för lärare inom fria bildningen.

Kursens innehåll:

- Hålla undervisning via Zoom - netikett, inställningar, tips och knep

- Att göra en online-lektion -  hur bygger man upp en sådan 

- Att nå sin publik online och live

Kursen går online det datum och den tidpunkt som fastställts för kursen  3.3.2021, kl. 14-16. Du kan vid dessa tillfällen föra en dialog med kursläraren i samband med lektionen. För att så många som möjligt skall ha möjlighet att ta del av undervisningen kommer lektionen att bandas och finns tillgänglig för dem som anmält sig till kursen 30 dagar efter lektionstillfället. Om du tittar på de bandade tillfällena är det inte möjligt att diskutera med kursläraren. 

Som timlärare i Pedersöre medborgarinstitut är kursen avgiftsfri för dig. Om du är timlärare i något annat av nejdens medborgar- eller arbetarinstitut hör med ditt eget institut om de står för kostnaden för kursen.

Kurslärare är Johanna Björkell, hon är ämneslärare och IT-pedagog. Johanna brinner för att hjälpa lärare att känna sig mer lediga med it och media. 

Anmäl till det här kurstillfället senast tisdag 23.2.2021.

Lediga platser

På plats: Nej
Online: Nej

Kurskod

210102

Kursavgift

På plats: Ingen avgift
Online: Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Johanna Björkell

Tidpunkt

03.03.2021 - 03.03.2021

Onsdag 14:00-16:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Distanskurs - Distanskurs
Distanskurs