DIGITALT LÄRANDE OCH UNDERVISNING INOM FRIA BILDNINGEN - KURS 1

Lediga platser

Nej

Kursavgift

Ingen avgift / Ingen avgift

BYGGSTENAR ONLINE utgör den första av tre kurser som erbjuds som fortbildning för lärare inom fria bildningen.

Kursens innehåll:

- En online-kurs - Hur bygger man upp den oavsett lärplattform?

- Videon - hur gör man bra sådana

- Google dokument och formulär - vad har du för nytta av att använda dessa och exempel

Kursen går online det datum och den tidpunkt som fastställts för kursen 26.2.2021, kl. 12-14. Du kan vid dessa tillfällen föra en dialog med kursläraren i samband med lektionen.. För att så många som möjligt skall ha möjlighet att ta del av undervisningen kommer lektionen att bandas och finns tillgänglig för dem som anmält sig till kursen 30 dagar efter lektionstillfället.  Om du tittar på de bandade tillfällena är det inte möjligt att diskutera med kursläraren.

Som timlärare i Pedersöre medborgarinstitut är kursen avgiftsfri för dig. Om du är timlärare i något annat av nejdens medborgar- eller arbetarinstitut hör med ditt eget institut om de står för kostnaden för kursen.

Kurslärare är Johanna Björkell, hon är ämneslärare och IT-pedagog. Johanna brinner för att hjälpa lärare att känna sig mer lediga med it och media. 

Anmäl till det här tillfället senast torsdag 18.2.2021.

Lediga platser

På plats: Nej
Online: Nej

Kurskod

210101

Kursavgift

På plats: Ingen avgift
Online: Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Johanna Björkell

Tidpunkt

26.02.2021 - 26.02.2021

Fredag 12:00-14:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Distanskurs - Distanskurs
Distanskurs