FÖRDJUPNINGSKURS I MODELLFLYG

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Kursen inleds med en infokväll ons 7.4, kring radiostyrda flyg (RC-flyg) och el-modellflyg. Kursdeltagarna får möjlighet att testa RC-flygsimulator. 

RC-ARF byggläger: Kursen fortsätter med ett byggläger lö 24.4. Jakobstadsnejdens RC-flygare sköter inköp av RC-modellerna inklusive alla tillbehör som behövs. Byggsatsen är en sk. ARF-modell (Almost Ready to Fly). Se exempel på modell: http//www.rc-pietarsaari.net. Modellen inklusive radioutrustning, batterier och servon kostar totalt ca 250 €. Jakobstads RC-flygare sponsorerar 100 €. Kostnaden för kursdeltagaren blir totalt 150 € för modellen. 
Provflygning: Kursdeltagarna provflyger de färdigbyggda modellerna på modellflygfältet i Karby. Kursledarna är på plats och handleder. Preliminär tidpunkt 15.5. kl. 13-16 (väderberoende). Kursdeltagarna erbjuds efter kursen kostnadsfritt medlemskap (1 år) i Jakobstadsnejdens RC-flygare, vilket berättigar till användning av föreningens flygfält. Se http//www.rc-pietarsaari.net. 

Kursen ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens RC-flygare och är tvåspråkig (svenska och finska). Åldersgräns 11 år och äldre.

 

Lediga platser

Ja

Kurskod

420103

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Finska, Svenska

Lärare

Rolf Sundqvist, Ilkka Klemetti, Martin Stens

Tidpunkt

07.04.2021 - 15.05.2021

Onsdag 18:00-21:00
Lördag 09:00-13:00
Lördag 13:00-16:00

Lektioner: 13  (3 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Ons 07.04.2021 18:00-21:00
Sportis idrottshall - Klassrum
Lör 24.04.2021 09:00-13:00
Sportis idrottshall - Klassrum
Lör 15.05.2021 13:00-16:00
Modellflygfältet i Karby - Modellflygfältet i Karby

Plats

Sportis idrottshall - Klassrum
Sursikgränd 25, 68910 Bennäs
Modellflygfältet i Karby - Modellflygfältet i Karby
00000 Karby