MÖTESFACILITERING

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

15,00 €

Vill du bli bättre på att leda grupper och möten? Förmågan att leda ett möte på ett effektivt och meningsfullt sätt är viktigt för att respektera och ta tillvara organisationens kompetens och resurser. Hur man skapar förutsättningar för konstruktiva möten och bygger konsensus kring resultat är viktigt för att deltagarna inte upplever att man "sitter av tiden" eller "slösar tid". Kom med på en föreläsning där vi diskuterar mötesledarens roll, deltagarnas ansvar, mötesprocessen, olika verktyg samt grupprocesser. Marica Hinders är certifierad i Lean Competency Systems och ledarskapscoach (Ledarstegen). Förhandsanmälan senast 1 vecka innan föreläsningen.
Du kan vid anmälan välja om du deltar på plats i Sursik auditorium eller online hemifrån. Mera information sänds per e-post till de som anmäler att de deltar online.

Lediga platser

På plats: Ja
Online: Ja

Kurskod

000114

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Marica Hinders

Tidpunkt

25.03.2021 - 03.03.2021

Plats

Sursik skola - Auditoriet
Sursikvägen 43, 68910 Bennäs