Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille hyvät oppimis- ja kehittymismahdollisuudet.
Haluamme järjestää mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen ja henkilökohtaiseen
kehittymiseen sekä mielekkääseen vapaa-ajanviettoon tarjoamalla laajan ja
monipuolisen kurssivalikoiman sekä aikuisille, lapsille ja nuorille että eläkeläisille.