HÄXPROCESSERNA I PEDERSÖRE PÅ 1600-TALET

Lediga platser

Nej

Kursavgift

20,00 €

De stora häxprocesserna - det så kallade "stora oväsendet" i Sverige varade under en kort men intensiv period från år 1668 till 1676. De fick sin början i Dalarna och spred sig därefter till andra landskap. Processerna fick karaktären av massprocesser med många anklagade. Omfattande processer förekom också i den östra rikshalvan, i Finland, som hörde till Sverige.

Under 1650-talet fördes ett femtiotal processer i Österbotten, 20 av dem i Pedersöre socken. I relation till invånarantalet och i jämförelse med övriga landskap både i Sverige och Finland var antalet anklagade i Pedersöre stort. 

Vilka var de som anklagades för trolldom? Vilka ideologier låg bakom häxprocesserna?
Fil.dr. Soili-Maria Olli föreläser om denna mörka del av vår historia.

Lediga platser

Nej

Kurskod

0000101

Kursavgift

20,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Soili-Maria Olli

Tidpunkt

03.10.2023 - 03.10.2023

Tisdag 18:30-20:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Kulturhuset AX - Samlingsrummet
Mjölvägen 1, 68910 Bennäs