KERAMIK

Free spots

No

Price

26,00 €

Yngre och äldre, nybörjare och "längre hunna" får tillfälle att jobba med lera, få den bränd och glaserad. Ta på oömma kläder samt ämbar med lock att förvara leran i. Material och bränningskostnader tillkommer enligt användning.

Free spots

No

Course code

110408

Price

26,00 €

Course languages

Finnish, Swedish

Teachers

May-Len Ede

Dates

07.02.2023 - 28.03.2023

Tuesday 18:00-21:00

Lessons: 28  (7 times)

Show all dates

Location

Överpurmo f.d. bybutik - Överpurmo former village store
Överpurmovägen 459, 68970 Överpurmo