SPETSKNYPPLING

Notice! This course has been cancelled.

Free spots

Yes

Price

40,00 €

Kursen lämpar sig för både nybörjare och längre hunna. Nybörjare lär sig tekniken genom enkla övningar. Vana knypplare gör spets enligt egen kunskapsnivå, slutför tidigare arbeten, börjar på nya arbeten eller studerar nya spetstyper, t.ex. bandspetsar eller blumenwork. Historia, olika spetstyper, materiallära och aktuellt inom knypplingen tas upp efter hand. Kursen hålls 25-26.9, 23-24.10 och 27-28.11.

Free spots

Yes

Course code

110446

Price

40,00 €

Course languages

Finnish, Swedish

Teachers

Nina Schwarz

Dates

25.09.2021 - 28.11.2021

Location

Bygården i Katternö - Katternö willage house
Bygårdsvägen 36, 68800 Kolppi