INTRODUKTION TILL KRIMINOLOGI, 5 SP, distanskurs

Free spots

Yes

Price

80,00 €

Kursens syfte är att presentera en översikt över ämnet kriminologi. Målsättningen är att studenten känner till grundläggande kriminologiska begrepp, teorier om orsaker till brott, brottsförebyggande, viktimologi, kriminologiska forskningsmetoder, aktuell kriminologisk forskning och brottsförebyggande. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den praktiska tillämpningen av det teoretiska och begreppsliga. Kursledare är Polina Smiragina-Ingelström, forskare inom kriminologi.

Kurslitteraturen belyser kriminologins delområden, historia, teorier om orsaker till brott, viktimologi, forskningsmetoder och förebyggande. Kursen ordnas online via Moodle.

Åbo Akademi uppbär utöver medborgarinstitutets avgift en terminsavift på 50 € för de tjänster som Centret för livslångt lärande (CLL) erbjuder deltagare (registrering av studieprestationer, intyg, studierådgivning m.m.)

Kursen är en online kurs.

Modul 1: 09.02 kl.16-18 Brott, avvikande och antisocialt beteende.

Modul 2: 23.02 kl.16-18 Teorier om orsaker till brott

Modul 3: 09.03 kl.16-18 Följder av brott

Modul 4: 23.03 kl.16-18 Forskningsmetoder och aktuell forskning

Se närmare information på Pedersöre MI:s hemsida mi.pedersore.fi.

Arbetslöshetsförmånen (Pedersörebor) gäller inte kurser inom öppen högskoleundervisning.

Free spots

At place: Yes
Online: Yes

Course code

000204

Price

80,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Polina Smiragina-Ingelström

Dates

09.02.2022 - 23.03.2022

Wednesday 16:00-18:00

Lessons: 11  (4 times)

Hide all dates
Wed 09.02.2022 16:00-18:00
Wed 23.02.2022 16:00-18:00
Wed 09.03.2022 16:00-18:00
Wed 23.03.2022 16:00-18:00

Location