Adress och personal

Institutets kansli finns i Kulturhuset Ax (huvudbibliotekets tillbyggnad), mittemot kommungården i Bennäs. Ingång från Mjölvägen.

Adress: Mjölvägen 1, 68910  BENNÄS.

Tel. (06) 7850 275. Ingen kanslitid på fredagar. Växel (06) 7850 111.

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Öppet:
Måndag 8 - 17
Tisdag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 15

Sommartid 1.6 - 31.8
Måndag - Fredag 8 - 15. Stängt i juli. 

Rektor:
Joanna Vikström Eklöv
tel. (06) 7850274, 050-5963 411

 

Kanslist:
Majlen Rajby
tel. (06) 7850 275

 

Musiklärare:
Mikael Björklund
tel. 044-3512 758
Kanslitid: Må 9-11, tel. (06) 7850 276

Textillärare:
Marie-Louise Thylin
tel. 050-5622 385
Kanslitid: Må 9-11, tel. (06) 7850 225