Avgifter

Kursavgiften omnämns vid kursen i fråga och betalas med faktura som postas hem till kursdeltagaren. Om en kurs av någon anledning måste avbrytas från institutets sida återbetalas betald avgift till den del som den överstiger 4 €.

Kursavgifter kan även betalas med s.k. kultursedlar och motionssedlar, även elektroniska såsom Tyky-Online och Edenred.
Sedlar i pappersformat ges åt läraren senast vid tredje kurstillfället. Därefter tas sedlarna inte längre emot. Sedlarna skall täcka hela kursavgiften. Vid föreläsningar skall sedlarna inlämnas till MI-personalen vid föreläsningstillfället. 

  • Vi är också med i ePassi och våra fakturor kan betalas som nätbetalning med din personliga ePassi-kod. Mera information fås av din arbetsgivare och på ePassi.

Arbetslösa pedersörebor har rätt att avgiftsfritt delta i två kurser per kalenderår under förutsättning att deltagaravgiften per kurs inte överstiger 25 €. Överstigande del betalar den arbetslöse själv.

Arbetslöshetsintyg från TE-byrån bör lämnas till MI i samband med kursanmälan vid varje ny termin, eller till läraren vid första kurstillfället. Fakturerad kursavgift krediteras ej.