UNGDOMARS PSYKISKA HÄLSA OCH OHÄLSA

Lediga platser

Nej

Kursbeskrivning

Hur mår de unga i dag? Vad kan vi göra för att ungdomar ska få må bra? Vilken roll spelar ungdomarnas självkänsla för deras psykiska hälsa? Detta är några frågeställningar som vi under kvällen försöker att hitta svar på. I sitt arbete som kognitiv psykoterapeut kommer Maria Sundgren-Lillqvist i kontakt med ungdomar och vuxna som kämpar med sitt psykiska mående. Glädjande nog kan de allra flesta börja må bättre. Kan vi alltid påverka vårt mående och vad kan vi göra för att befrämja vårt välmående? Maria Sundgren-Lillqvist är utbildad kognitiv psykoterapeut och sjukskötare, även utbildad inom klinisk hypnos och neurofeedback. Hon säger att en av de bästa utbildningarna har hon fått av sina patienter genom att de kan och vill dela med sig av sina erfarenheter och det gemensamma arbete de gör tillsammans för att uppnå ett större välbefinnande.

Kurskod

000111

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Maria Sundgren-Lillqvist

Tidpunkt

28.03.2019 - 28.03.2019

Torsdag 18:30-21:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Kulturhuset AX - Samlingsrummet
Mjölvägen 1, 68910 Bennäs