GRUNDUNDERVISNING I DANSKONST, 3:E ÅRET

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Undervisningsgruppen inom grundundervisning i danskonst som startade hösten 2015 fortsätter nu på sitt tredje år. Undervisningen är en planenlig, från år till år fortskridande, målinriktad process. Målet är att stöda det växande barnet och de ungas glädje via dans och rörelse samt att ge kunskaper och färdigheter om konstdansen. I höstens program ingår även en Street Workshop med Inxi under senhösten (november) och ett besök till dansföreställningen Billy Elliot i Vasa 21.10. Om ev. avvikande kursplatser vid enskilda kurstillfällen meddelas deltagarna med brev/sms.

Kurskod

110503

Kursavgift

54,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Sara Braun, Raija Ilo

Tidpunkt

30.08.2017 - 02.12.2017

Onsdag 18:45-20:00
Lördag 14:30-16:15
Onsdag 18:50-20:00
Fredag 17:30-19:45
Lördag 10:00-13:00
Lördag 10:45-12:30

Lektioner: 62  (27 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Sursik skola - Anderssénsalen
Sursikvägen 43, 68910 Bennäs
Bennäs skola - Gymnastiksalen
Vasavägen 40, 68910 Bennäs
Edsevö skola - Gymnastiksalen
Holmvägen 7, 68870 Edsevö
Östensö skola - Gymnastiksalen
Skolvägen 44, 68910 Bennäs