unga hoppar.stor

UNG@MI

Här har vi samlat alla de kurser som riktar sig till enbart barn och unga.Vi har många andra kurser som riktar sig till både barn och vuxna, och de hittar du under sina egna ämnesrubriker. T.ex under Musik hittar du kurser i pianospelning, solosång, gitarkurs, nybörjarfiddlare, m.m. Det är också många barn och unga som deltar i naturkurserna under Djur och Natur

Kurserna inom UNG@MI  klicka  här

Grundläggande konstundervisning
för barn och unga är en planenlig, från år till år fortskridande process, inom olika områden av konsten, som i första hand riktar sig till barn och unga. Syftet med den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs är att lägga en grund för elevens känslomässiga, estetiska och etiska växande  samt  att skapa förutsättningar för ett livslångt konstintresse. Den grundläggande konstundervisningen i Pedersöre medborgarinstitut är på nivån allmän lärokurs, vars omfattning är totalt 500 timmar.

 Läroplan för grundläggande konstundervisning, danskonst, inriktning nutidsdans, 4-årig läroplan

 Läroplan för grundläggande konstundervisning, scenkonst, inriktning teaterkonst, 7-årig läroplan

 Läroplan för grundläggande konstundervisning, musik, inriktning rytm-, pop- och rockmusik, 5 - 6-årig läroplan