INTRODUKTION TILL KRIMINOLOGI, 5 SP

Lediga platser

Ja

Kursavgift

80,00 €

Kursens syfte är att presentera en översikt över ämnet kriminologi. Målsättningen är att studenten känner till grundläggande kriminologiska begrepp, teorier om orsaker till brott, brottsförebyggande, viktimologi, kriminologiska forskningsmetoder, aktuell kriminologisk forskning och brottsförebyggande. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den praktiska tillämpningen av det teoretiska och begreppsliga.

Kurslitteraturen belyser kriminologins delområden, historia, teorier om orsaker till brott, viktimologi, forskningsmetoder och förebyggande.

Åbo Akademi uppbär utöver medborgarinstitutets avgift en terminsavift på 50 € för de tjänster som Centret för livslångt lärande (CLL) erbjuder deltagare (registrering av studieprestationer, intyg, studierådgivning m.m.)

Kursen är en online kurs.

Modul 1: 09.02 kl.16-18 Brott, avvikande och antisocialt beteende.

Modul 2: 23.02 kl.16-18 Teorier om orsaker till brott

Modul 3: 09.03 kl.16-18 Följder av brott

Modul 4: 23.03 kl.16-18 Forskningsmetoder och aktuell forskning

Se närmare information på Pedersöre MI:s hemsida mi.pedersore.fi.

Arbetslöshetsförmånen (Pedersörebor) gäller inte kurser inom öppen högskoleundervisning.

Lediga platser

Ja

Kurskod

000204

Kursavgift

80,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Polina Smiragina-Ingelström

Tidpunkt

09.02.2022 - 23.03.2022

Onsdag 16:00-18:00

Lektioner: 11  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Ons 09.02.2022 16:00-18:00
Ons 23.02.2022 16:00-18:00
Ons 09.03.2022 16:00-18:00
Ons 23.03.2022 16:00-18:00

Plats

ZOOM - hemma hos dig -