Kultur- och indrottsnämnden

Kultur- och idrottsnämnden leder institutets verksamhet.
Kultur- och idrottsnämnden handhar också biblioteks-, kultur-, ungdoms- och idrottsfrågor i 
Pedersöre kommun.

Nämndens ordförande för perioden 1.6.2017 - 31.5.2021
är Benita Finne. 

Övriga medlemmar:
Annika Mattsson, vice ordförande
Petter Bonde
Enkvist Carina
Christine Sten
Alexander Törnfeldt
Mathias Vähäkangas
Daniel Wikström 
Mikael Norrena