Ansökan om gratiskurs för invandrare

Under läsåret 2018-2019 erbjuder Pedersöre Medborgarinstitut alla invandrare som bor i Pedersöre, och som bott kortare tid än fem (5) år i Finland, att ansöka om att få delta i kurser gratis. Dessa kurser finansieras av Utbildningsstyrelsens studiesedelmedel.

Två (2) gratiskurser erbjuds / kalenderår / person.

För att få delta i kurser gratis så måste man fylla i en ansökan. Ansökan kan fyllas i elektroniskt på hemsidan, eller via pappersblankett som fås från MI-kansliet. Ansökan lämnas in i samband med kursstarten till kansliet, som finns i Kulturhuset AX, Mjölvägen 1, Bennäs.

Ansökan är personlig och den sökande bör bifoga ett intyg där ankomsttiden till Finland framkommer, antingen ett intyg från Integrationsporten, eller styrka ankomsttiden till Finland på något annat sätt.

ANSÖKAN: