ANTIKEN I VÅR VARDAG

Vapaat paikat

Kyllä

Kurssimaksu

20,00 €

Föreläsningen ger dig intressanta insikter i de s.k. klassiska språkens kulturhistoria från antiken till våra dagar, i etymologi (enskilda ords ursprung och historia) och mera allmänt fascinerande historia och kulturhistoria. Även rafflande historier ingår i detta paket.

Arvet efter de gamla grekerna och romarna ligger som grund för hela västvärldens kultur. Det antika arvet syns i litteratur, konst och arkitektur, i våra samhälls- och rättssystem och i filosofiskt, vetenskapligt och politiskt tänkande. Vi behöver inte ens bli så högtravande för att se vad vi ärvt från antikens värld, eftersom inflytandet är påtagligt redan i vår vardag. Många är de ord och begrepp som kan härledas tillbaka till forngrekiskan och det latin som talades under romartiden. I svenskan är de så vanliga att man kan skriva längre berättelser med dylika ord (se t.ex. Alf Henrikson, Vårt antika modersmål, 1989). Vi skriver med samma bokstäver som romarna och använder samma kalender: den gregorianska kalendern är bara en lätt modifierad version av den julianska kalendern, som togs i bruk i Rom den 1 januari år 45 f.Kr. Även månadernas namn är desamma, vilket bl.a. syns däri att två av grillsäsongens månader är uppkallade efter romerska härskare, närmare bestämt diktatorn Julius Caesar och kejsar Augustus. Många antika seder, bruk och föreställningar lever kvar på olika sätt. I avgiften ingår servering.

Kaj Sandberg, är en finländsk antikhistoriker med antikens Rom som specialområde. Sandberg var direktor för Finlands institut i Rom 2006-2009. Han har även verkat vid Åbo Akademi och undervisat vid Finlands Athen-institut. 

För dig som är speciellt intresserad:
Se även föreläsningen ROM SOM FÖRINDUSTRIELL STORSTAD med Kaj Sandberg to 18.11 kl. 18.30-20.45 och
Online-kursen NYTESTAMENTLIG GREKISKA med Kaj Sandberg 29.9 - 8.3.

Vapaat paikat

Kyllä

Kurssikoodi

000107

Kurssimaksu

20,00 €

Kurssin kielet

Ruotsi

Opettajat

Kaj Sandberg

Aika

30.09.2021 - 30.09.2021

Torstai 18:00-21:30

Paikka

Kulttuuritalo AX - Kokoontumishuone
Jauhotie 1, 68910 Pännäinen