DET GODA LIVET - INRE OCH YTTRE OMSTÄLLNING

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Under den här kursen närmar vi oss frågan om hur "Det Goda Livet" kan se ut. Kursen kombinerar teoretiska inslag med diskussion och praktiska övningar. Under den första kurskvällen (2.10) utgår vi från tanken om inre omställning och de värderingar och prioriteringar som ligger till grund för en hållbar livsstil. Vi tittar närmare på de faktorer som bidrar till vårt välmående i vardagen och tar ut riktningen för ett liv i balans med oss själva, varandra och naturen. Under den andra kurskvällen (9.10) fokuserar vi på yttre omställning och på hur konkreta vardagshandlingar kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi tar reda på vårt eget ekologiska fotavtryck och vi får inspiration för att bidra till förändringsprocesser i våra egna liv och i lokalsamhället. Christin Furu är en samhällsengagerad föreläsare och forskare med inriktning mot pedagogik. Hon intresserar sig särskilt för hållbarhetsfrågor och för hur berättelser och berättande kan bidra till lokal och global förändring. Sina egna tankar om det goda (gröna) livet delar hon med sig av på www.laverdevita.blogspot.fi. Servering ingår.

Kurskod

000102

Kursavgift

15,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Christin Furu

Tidpunkt

02.10.2017 - 09.10.2017

Måndag 18:30-21:00

Plats

Kulturhuset AX - Samlingsrummet
Mjölvägen 1, 68910 Bennäs