STICKOSKAPA

STICKOSKAPA är MI:s nya handarbetstblogg. Här presenteras all sorts handarbete, men tyngdpunkten ligger på textila material. Ofta anknyter inläggen till lokala och historiska handarbetstekniker, men också moderna metoder ges utrymme. I STICKOSKAPA kan man läsa om bl.a. stickning, virkning, broderi, sömnad, lappteknik, färgning, olika material och traditionella hantverk, aktuella handarbetsevenemang, -utställningar och -kurser. Bloggen bjuder på mönster, tips och idéer om var man hittar inspiration till nya handarbetsprojekt. En del historiska inlägg anknyter till t.ex. korsetter och forna modesiluetter och ofta tas återbruk och ekologiskt tänkande upp.

 Bloggaren bakom STICKOSKAPA är formgivare och klädsömmare Ina Nordberg, Vasa. Ina är bekant från Kulturbyråns hantverksprojekt Handante (2013-2014) där hon fungerade som projektledare. Hon har sedan dess fungerat som egenföretagare inom kläd- och designbranschen och tillträder som syateljéförståndare på Wasa Teater  fr.o.m. februari 2016.  MI och Ina önskar alla handarbetsintresserade en trivsam och inspirerande läsning i STICKOSKAPAstickoskapa.blogspot.fi