Byaombud

För att förbättra kontakterna till kommuninvånarna har vi ett system med MI-ombud i
Pedersöres byar. Byaråden eller byaföreningarna har ombetts att utse en person i sin
by som kan utgöra en förmedlande länk mellan MI och byainvånarna. Byaombudens
viktigaste uppgift är att förmedla bybornas kursönskemål till institutet och på så sätt
bidra till kursplaneringen. Hittills har 15 byar utsett representanter.

 

Fellman Liljen, Nordanå
tel. 050-5259 400

Kock Anette, Forsby
tel. 050-3432581

Kattilakoski Ninni, Vitsjö
tel. 045-1361 621

Kulla Maj-Lis, Katternö
tel. 040-8613 643

Häggman Siv, Lillby
tel. 050-3290807

Lind Annika, Lappfors
tel. 050-5728256

Tolvers Åsa, Överesse
tel. 044-7966 212

Brännkärr Rode, Kållby
tel. 040-7481 970

Flinck Marita, Bäckby
tel. 040-7600 636

Wikström Sofia, Lepplax
tel. 050-3408 234

Knuts Britt-Marie, Sundby
tel. 050-5543 167

Lindqvist Kerstin, Nederpurmo
tel. 044-2063 001

Sjöblom Anna-Lena, Bennäs
tel. 050-3781 661

Sundqvist Britt-Helen, Sandsund
tel. 040-7198 240

Kempe Marlene, Edsevö
tel. 045-2695 553

Som tidigare är alla naturligtvis varmt välkomna att direkt kontakta medborgarinsti-
tutet för att framföra sin kursönskemål och åsikter!