Kulturnämden

Kulturnämnden leder institutets verksamhet.
Kulturnämnden handhar också biblioteks-, kultur-,nykterhets- och ungdomsfrågor i
Pedersöre kommun.

Nämndens ordförande för perioden 2013 –2016
är Ulrika Björkell.

Övriga medlemmar:
Sture Bergqvist
Linda Finnberg
Lena Höglund
Marie Mård
Martin Pettersson
Alexander Törnfeldt
Kim Virkama
Isabella Wiklund