Invandrare

Under läsåret 2017-2018 erbjuder Pedersöre Medborgarinstitut alla invandrare som bor i Pedersöre och som bott kortare tid än fem (5) år i Finland att ansöka om att få delta i kurser gratis. Dessa kurser finansieras av Utbildningsstyrelsens studiesedelmedel.

Två (2) gratiskurser erbjuds / kalenderår / person.

För att få delta i kurser gratis så måste man fylla i en ansökan. Ansökan kan fyllas i elektroniskt på hemsidan, eller via pappersblankett som fås från MI-kansliet. Ansökan lämnas in till kansliet, som finns i Kulturhuset AX, Mjölvägen 1, 68910 BENNÄS.

Ansökan är personlig och den sökande bör bifoga ett intyg där ankomsttiden till Finland framkommer, med ett intyg från Integrationsporten eller på något annat sätt.

ANSÖKAN: