Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registrets namn
Kursadministrationsprogrammets personregister

Registeransvarig
Pedersöre kommun/Pedersöre medborgarinstitut

Registrets ansvarsperson
Medborgarinstitutets rektor

Registerärenden sköts av
Medborgarinstitutets kanslipersonal

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

Registrets datainnehåll
Obligatoriska uppgifter
För- och efternamn
Personsignum
Adress
E-post

Frivilliga
Mobiltelefon

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen
Kön
Modersmål                                       
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

Används för

Identifiering av kursdeltagare och lärare
Postning
Användarnamn i anmälningssystemet


För meddelanden direkt till person

 

 

 

Rutiner för insamlande av uppgifter
Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares och lärares kontoregistrering.

Utlämnande av personuppgifter
Informationen i registret överlåts inte till utomstående part förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in data om verksamheten.

Principer för skyddandet av registret
All registrering av uppgifter i anmälningsskedet går via en säker SSL-skyddad https-förbindelse. Användningen av kursadministrationsprogrammet är skyddad med användarnamn och lösenord. Uppgifterna förvaras i registrets databas.

Granskningsrätt
Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att veta vilka uppgifter om honom/henne som lagrats i registret. En skriftlig, undertecknad ansökan om rätt att få granska uppgifterna bör sändas till följande adress: Pedersöre medborgarinstitut, PB 1, 68911  BENNÄS